Projekt z naslovom ''Nič o Gluhih brez Gluhih'' je projekt z več upravičenci v okviru programa ERASMUS+1 (ŠTEVILKA SPORAZUMA: 2017-1-SI02-KA105-014060.). Dotiran s strani zavoda MOVIT - Zavod za razvoj mobilnosti mladih. Projektna partnerja sta Center za tolmače Vilna in Društvo Dlan – gledališča, vizualne umetnosti in kulture Gluhih. Projekt traja 8 mesecev: od 1.5.2017 do 31.12.2017.